Back to top

Prenájom fotoštúdia

Naše fotoštúdio s rozlohou takmer 90 m2 ponúka priestor takým fotografom, ktorí nemajú vlastný fotoateliér, alebo nevlastnia štúdiové zariadenia. Začiatočníkom zabezpečujeme možnosť a priestor na to, aby zdokonaľovali svoje poznatky a mohli nacvičiť rôzne techniky fotenia alebo nastavení. Pre pokročilých a profesionálnych fotografov je náš ateliér dokonalým miestom na tvorenie v prípade rôznych fotení ako pri prirodzenom svetle, tak aj zo štúdiovými svetlami.

Otvorením fotoštúdia našim cieľom bolo to, aby prenájom ateliéru bolo jednoduché a aby ste sa nemuseli starať o nič iné, iba koncentrovať na tvorivú prácu. Nakoľko aj my sme fotografi, presne vieme, čo všetko môžete potrebovať k foteniu, preto Vám k tomu zabezpečíme všetko, čo sa len dá. Moderné a priateľské prostredie, priestranné a klimatizované priestory, profesionálnu fototechniku, prirodzené a štúdiové svetlá, rôzne zásteny a doplnky, samostatné miestnosti na prezliekanie a vizáž, čisté sociálne miestnosti, vybavenú kuchyňu, pohodlné parkovacie miesta, prístup k wifi bez príplatku, a mohli by sme pokračovať vo vymenovaní...

Otváracia doba:

denne od 09.00 do 19.00 hod. Predchádzajúca rezervácia termínu je nevyhnutná. V prípade záujmu je možné prenajatie ateliéru aj mimo otváracích hodín s poplatkom vo výške 50%.

Ceny prenájmu:

LETNÁ SEZÓNA (apríl - september)

 • HODINOVÝ PRENÁJOM (1 hod.) - medzi 09.00 a 19.00 – 12€/hod.
 • POLDŇOVÝ PRENÁJOM (5 hod.) - od 09.00 do 14.00 alebo od 14.00 do 19.00 – 49€
 • CELODENNÝ PRENÁJOM (10 hod.) - od 09.00 do 19.00 – 79€

ZIMNÁ SEZÓNA (október - marec)

 • 2 HODINOVÝ PRENÁJOM (2 hod.) - medzi 09.00 a 19.00 – 29€ (každá ďaľšia hodina 15€)
 • POLDŇOVÝ PRENÁJOM (5 hod.) - od 09.00 do 14.00 alebo od 14.00 do 19.00 – 59€
 • CELODENNÝ PRENÁJOM (10 hod.) - od 09.00 do 19.00 – 89€

ĎAĹŠIE SLUŽBY

 • čisté papierové pozadie – 6€/m
 • domáci miláčik – 9€ /zviera /hod.
 • každá ďalšia osoba (nad 8 osôb) – 5€ /osoba /hod.

Dôležité: na tzv. tematické fotenia (vianočné, veľká noc, valentínske atď,...) je možný len poldňový alebo celodenný prenájom.

  * Nie sme platiteľmi DPH.

Podmienky prenájmu:

 • V záujme udržania čistoty a poriadku ateliéru chceli by sme poprosiť všetkých účastníkov, aby použili prezuvky.
 • Pred presným časom rezervácie a po skončení zarezervovaného času vieme zabezpečiť najviac 10 minútovú toleranciu. Po uplynutí času tolerancie Vám pripočítame sadzbu za prenajatie ďalšej hodiny.
 • Nájomca je povinný odovzdat miestnosť v stave akom ju prevzal.
 • Počas času prenájmu v štúdiu sa môže zdržiavať iba fotograf (fotografi) a aktuálne modely/modelky, rodiny (najviac však 8 osôb). Za každú ďalšiu osobu Vám pripočítame 5€/osoba/hodina.
 • Nájomné v sebe zahŕňa možnosť použiť všetky dostupné technické zariadenia a doplnky, ktoré odovzdá a následne prevezme náš asistent.
 • V prípade mimoriadného upratovania (fotenie s tortou, konfety, páperovou boa, atď...), tak isto ako za vážne znečistenie miestnosti a zariadení pripočítame poplatok.
 • V prípade poškodenia papierového pozadia takým spôsobom, že už nebude použiteľné je poplatok za každú meter dĺžky 6€.
 • V štúdiu s radosťou privítame aj domácich miláčikov v cene 9€/zviera/hodina.
 • Štúdio používa každý účastník na svoju zodpovednosť, a musí dbať na vhodný spôsob použitia a udržiavanie čistoty v štúdiu. V prípade zapríčinenia škody, je nájomca povinná zaplatiť náhradu škody.
 • Nájomné je možné uhradiť pred začatím nájmu v hotovosti, alebo vopred bankovým prevodom. Na platbu kartou nie je možnosť.
 • Sankcia za zrušenie rezervácie je 50% z celkovej ceny nájomného.

S radosťou očakávame už skúsených fotografov, ale radi privítame aj začiatočníkov, ktorí by sa chceli vyskúšať, alebo zdokonaliť svoje vedomosti.