Back to top

Workshopy

Náš prvý kurz sa uskutočnil v máji roku 2014 v rámci projektu fotoSULI.sk (jediná fotoškola na Slovensku v maďarskom jazyku). Boli sme natoľko nadšení z úspechu toho kurzu, že sme zorganizovali ďalšie workshopy, hlavne pre fotografov. Do dnešného dňa sme mali možnosť pomôcť až 800 účastníkom v oblasti fotografovania, počítačovej grafiky a marketingu a to ako jediný na Slovensku, v našom rodnom jazyku, v maďarčine. Tieto oblasti sú stále veľmi rozhodujúce, avšak v budúcnosti by sme chceli usporiadať kurzy aj s inou tematikou pre deti aj pre dospelých. Ako v ostatných sférach nášho života, tak aj vo vyučovaní sme zbadali tendenciu progresívnych zmien požiadaviek. Bohužiaľ edukačný systém iba veľmi pomaly nasleduje novovzniknuté nároky trhu, hlavne vtedy, keď vyučovanie prebieha v maďarskom jazyku. Z toho vyplývajúc v záujme udržiavania odbornej konkurenciaschopnosti sa kladie ešte väčší dôraz na dôležitosť samoštúdia. Tematiku našich kurzov v budúcnosti sa snažíme vytvoriť tak, aby sme našim študentom dali silné podklady, na ktoré v budúcnosti budú mať možnosť budovať svoje úspechy.

V našich plánoch figurujú aj intenzívne workshopy, krátke, niekoľkodňové školenia a viactýždňové kurzy (hlavne v maďarskom jazyku). Tematiku kurzov sa snažíme vytvoriť flexibilne, aby sme pomocou našich lektorov mohli odovzdať čím aktuálnejšie vedomosti, ktoré spĺňajú požiadavky aktuálnych dopytov. Naši budúci lektori budú takí mladí profesionáli, ktorí denne pracujú v oblasti, ktorej budú prednášať, preto ich vedomosti sú veľmi aktuálne. Totiž pre nás je najdôležitejšia spokojnosť účastníkov!